Tjänster

PITEÅ ADVOKATBYRÅ AB

Tjänster

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 

Familjerätt

 

Vi åtar oss uppdrag som ombud avseende vårdnad, barns boende och umgänge.

 

 

Asylrätt

 

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde både för vuxna och ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd i Sverige.

 

Socialrätt

 

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT

 

 

 

Piteå Advokatbyrå AB | 0911-16055, 0911-18390 | piteadvokatbyra@telia.com

 

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks